Riskerna med Raptiva är större än nyttan

den 19 februari 2009

Riskerna med psoriasis-läkemedlet Raptiva är större än nyttan. Läkemedlet kommer därför inte längre säljas på apotek. Du som använder Raptiva ska inte avbryta din medicinering, utan att först ha kontaktat din läkare.

Riskerna med att använda psoriasis-läkemedlet Raptiva (efalizumab) är större än nyttan, konstaterar den vetenskapliga kommittén vid den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMEA.

Du som använder Raptiva bör kontakta din läkare för att diskutera vilken annan behandling som kan användas istället. Avbryt inte behandlingen med Raptiva utan att först ha talat med din läkare. Om behandlingen med Raptiva avbryts för hastigt kan din sjukdom återkomma eller förvärras.  

Raptiva används för att behandla vissa former av hudsjukdomen psoriasis. Läkemedlet verkar genom att hämma vissa delar av immunförsvaret. Det kan dessvärre orsaka allvarliga biverkningar, som till exempel hjärninflammation och svåra infektioner. EMEA rekommenderar nu att försäljningstillståndet för läkemedlet Raptiva tillsvidare återkallas. Läkemedlet får då inte längre säljas på apotek.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies