Sju nya substanser narkotikaklassade

den 15 september 2009

Regeringen har på förslag av Folkhälsoinstitutet beslutat (SFS 2009:917) att sju syntetiska cannabinoider ska klassas som narkotika från den 15 september.

Substanserna har tillförts olika blandningar av växter och marknadsförts som ett lagligt alternativ till cannabis under namnet Spice, bland annat på Internet.

Substanserna används inte för medicinskt ändamål och förs efter beslutet in i Läkemedelsverkets förteckning I över narkotika (LVFS 2009:17).

De aktuella substanserna är:

  • 5-(1,1-Dimethylhexyl)-2-((1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)-phenol (CP47,497-C6 )
  • 5-(1,1-Dimethylheptyl)-2-((1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)-phenol (CP47,497-C7)
  • 5-(1,1-Dimethyloctyl)-2-((1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)-phenol (CP47,497-C8)
  • 5-(1,1-Dimethylnonyl)-2-((1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)-phenol (CP47,497-C9)
  • Naphthalene-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)methanon (JWH-018)
  • Naphthalene-1-yl-(1-butylindol-3-yl)methanon (JWH-073)
  • (6aR,10aR)-9-(Hydroxymethyl)-6,6-dimethyl-3-(2-methyloctan-2-yl)-6a,7,10,10a,tetrahydrobenzo[c]chromen-1-ol) (HU-210)

Från den 15 september krävs därför tillstånd från Läkemedelsverket för att tillverka, importera, exportera, handla med eller inneha substanserna för vetenskapligt ändamål med de undantag som finns i lagen om kontroll av narkotika.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies