Svininfluensa – om behandling och vaccination

den 28 april 2009

Fall av en ny typ av svininfluensa hos människa har rapporterats, ursprungligen i USA och Mexiko. Det virus som orsakar dessa fall har rapporterats vara av influensa typ A H1N1. WHO bevakar kontinuerligt läget och bedömer risken för en ny influensapandemi. Det finns idag inget färdigt vaccin mot svininfluensan. I Europa finns dock så kallade prototypvacciner godkända där tillverkaren kan uppgradera vaccinet med en aktuell pandemivirusstam.

De fall av svininfluensa hos människa som rapporterats, ursprungligen i USA och Mexiko, orsakas av influensa typ A H1N1. Det finns inget färdigt vaccin mot svininfluensan, dock finns så kallade prototypvacciner som vid en influensapandemi kommer att innehålla pandemivirusstammen.

En släkting till det nya svininfluensaviruset H1N1 finns i det årliga influensavaccinet, men troligen ger vaccinet trots detta inget eller mycket litet skydd mot det nya viruset.

Virushämmande läkemedel kan användas

De antivirala (virushämmande) läkemedlen Tamiflu och Relenza som idag är godkända för behandling av influensa kan användas även för behandling av svininfluensa. Det finns uppgift från amerikanska smittskyddsmyndigheten (CDC) att de cirkulerande stammarna är känsliga för dessa preparat, men det finns inga rapporter om hur effektiva de är mot svininfluensaviruset i klinisk användning.

Om pandemivacciner

Ett prototypvaccin mot pandemisk influensa är ett vaccin som liknar ett framtida pandemivaccin vad gäller innehåll och tillverkningsmetod. Vid en influensapandemi ersätter tillverkaren den nuvarande virusstammen i vaccinet med pandemivirusstammen. Det tar ca 12 veckor att byta stam och tillverka första vaccinsatsen.

Läkemedelsmyndigheterna kan sedan granska och godkänna förändringen av vaccinet på endast några dagar, jämfört med om myndigheterna skulle värdera vaccinet i sin helhet. Det finns idag fyra godkända prototypvacciner: Celvapan, Daronrix, Focetria och Pandemrix.

Förutom prototypvacciner finns också pre-pandemiska vacciner. Det finns idag ett godkänt pre-pandemiskt influensavaccin, mot fågelinfluensavirus (H5N1), Prepandrix. Dessa vacciner godkänns för användning med en stam som kan misstänkas orsaka pandemisk influensa, men innan en influensapandemi deklarerats av WHO.

Osäkerheten inför vilken stam som kommer att orsaka nästa influensapandemi är stor, men tidigare information har tytt på att H5N1-virus (fågelinfluensa) skulle kunna ha pandemisk potential. Det idag godkända vaccinet är baserat på en H5N1-stam och skyddar inte mot den nu aktuella stammen av svininfluensa.  

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies