Tibolon är fortsatt kontraindicerat till kvinnor med tidigare bröstcancer

den 16 april 2009

Substitutionsbehandling av kvinnor med östrogenbristsymtom peri- och postmenopausalt är sedan länge kontraindicerat vid känd, tidigare genomgången eller misstänkt bröstcancer. LIBERATE-studien visar att även behandling med tibolon (Livial) innebär ökad risk för återfall i bröstcancer.

Kvinnor som behandlats för bröstcancer har ofta uttalade östrogenbristsymtom såsom värmevallningar och svettningar. Behandling med östrogen, som lindrar dessa symtom, är emellertid kontraindicerat vid tidigare bröstcancer eftersom risken för återfall ökar. Tibolon är ett syntetiskt hormon med östrogenliknande effekter. Tibolon är kontraindicerat vid tidigare bröstcancer men det har ändå varit oklart om även tibolon påverkar risken för återfall hos kvinnor som behandlats för bröstcancer.  

Säkerhet och effektivitet av tibolon (2,5 mg/dag) vid behandling av patienter med tidigare bröstcancer och uttalade östrogenbristsymtom har därför studerats i en dubbelblind, randomiserad, placebokontrollerad studie (LIBERATE). I studien ingick 3 098 kvinnor med en medelålder på 52,7 år och tid efter operation på i medeltal 2,1 år. Efter en uppföljningstid som i genomsnitt var 3,1 år hade 15,2 % av de tibolonbehandlade kvinnorna fått recidiv jämfört med 10,7 % i placebogruppen. Hazard ratio var 1,40 (0,95 % CI 1,14–1,70), det vill säga risken för återfall i bröstcancer var signifikant högre i gruppen som fått tibolon i jämförelse med placebo.  

Resultaten från LIBERATE-studien innebär att tibolon är fortsatt kontraindicerat till kvinnor med tidigare genomgången eller misstänkt bröstcancer.  

Referens

Kenemangs P, Bundred NJ, Foidart JM, et al. Safety and efficacy of tibolone in breast-cancer patients with vasomotor symptoms: a double-blind, randomised, non-inferiority trial. Lancet Oncol. 2009 Feb;10(2):135–146.  

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies