Trilafon prolongatum depottabletter 8 mg försvinner ur apotekets sortiment 1 augusti 2009.

den 26 juni 2009

Förskrivande läkare uppmanas att snarast föra över patienter som medicinerar med Trilafon prolongatum till andra behandlingsalternativ. 1 augusti 2009 kommer Trilafon prolongatum utgå ur apotekets sortiment efter att ha avregistrerats på företagets begäran.

Trilafon prolongatum avregistreras 31 oktober 2009 och kommer att utgå ur apotekets sortiment tre månader tidigare.

Förskrivande läkare uppmanas att snarast föra över patienter som medicinerar med Trilafon prolongatum till andra behandlingsalternativ. Ett tänkbart alternativ är Trilafon tabletter som även fortsättningsvis kommer att tillhandahållas.
Patienter som medicinerar med Trilafon prolongatum uppmanas kontakta sin läkare.

Trilafon har funnits på marknaden i omkring 50 år och används vid behandling av schizofreni och andra psykoser. Även illamående och kräkningar är godkända indikationer. Trilafon marknadsförs som tabletter i tre styrkor (2mg, 4mg och 8mg), som injektionsvätska och som depottabletter (Trilafon prolongatum 8 mg).

Depottabletterna kommer inte att tillhandahållas på apotek efter 31 juli 2009. Övriga Trilafonprodukter kommer att finnas kvar oförändrade.

Trilafon prolongatum 8 mg depottabletter avregistreras på företagets begäran.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies