Undvik att kombinera clopidogrel (Plavix) med protonpumpshämmare

den 3 juni 2009

Studier tyder på att clopidogrel, som bland annat ingår i läkemedlet Plavix, kan få minskad effekt vid samtidig behandling med protonpumpshämmare (PPI). Den skyddande effekten mot blodpropp kan minska och samtidig behandling bör därför undvikas.

Flera nya studier tyder på att den förebyggande effekten av clopidogrel minskar vid samtidig medicinering med produkter inom PPI-gruppen (se faktaruta). Detta kan öka risken för till exempel blodpropp och hjärtinfarkt.

Patienter som medicinerar med läkemedel ur båda grupperna och som inlett sin PPI-medicinering utan samråd med sjukvården rekommenderas att upphöra med användningen av PPI. Vid fortsatta magbesvär bör kontakt tas med sjukvården för råd om fortsatt behandling.
Patienter som rekommenderats PPI av sjukvården som tillägg till clopidogrel bör kontakta sin läkare för diskussion om fortsatt medicinering.

Clopidogrel är ett så kallat trombocythämmande läkemedel som används för att förhindra blodproppar och förebygga hjärtinfarkt och stroke. Protonpumpshämmare används för att minska magsyran vid till exempel magsår, magkatarr eller halsbränna – tillstånd som också kan vara en biverkning av clopidogrel. Många patienter som medicinerar med clopidogrel tar därför PPI för att lindra dessa symtom.

Den europeiska läkemedelsnämnden, CHMP, rekommenderar nu, att produktinformationen för clopidogrel-innehållande mediciner ska innehålla en varning för samtidig användning av PPI.

 PPI i Sverige

 Omeprazol: Losec
 Pantoprazol: Pantoloc
 Lansoprazol: Lanzo
 Rabeprazol: Pariet
 Esomeprazol: Nexium

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies