Uppdaterad lista med läkemedelssubstanser i PSUR Worksharing

den 4 maj 2012

Nu är listan med läkemedelssubstanser kompletterad med information och uppdaterad med ytterligare uppgifter.

Man kan följa proceduren för sin läkemedelssubstans och se när det är dags för inskickande av nästa Periodic Safety Update Report (PSUR).

Listan med harmoniserade EU-HBD och relaterade DLP finns på Heads of Medicines Agencies (se länk till höger).

Vid planering för inlämnande av PSUR uppmanas innehavare av godkännande för försäljning att använda listan. Vid uppdatering kan vissa uppgifter, såsom tex DLP, ändra sig varvid innehavare av godkännande för försäljning behöver uppmärksamma sådan information. Listan kommer inte att uppdateras mer då den senare under 2012 kommer att ersättas av URD-listan (Union Referens Date).

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies