Utbildningsdag: Ändringsansökningar inom Regulatory Affairs

den 22 oktober 2009

Är du uppdaterad på hur du ska gå tillväga vid ändringsansökningar för dina produkter? Den 2 december anordnas en utbildningsdag om ändringsansökningar (”Variations”) inom Regulatory Affairs.

Utbildningsdagen vänder sig till alla som arbetar med regulatoriska frågor inom läkemedelsföretag eller myndighet, samt övriga med intresse för regelverket kring ändringar.

Arrangörer är Läkemedelsakademin i samarbete med Sektionen för Regulatory Affairs och Läkemedelsverket, och utbildningsdagen äger rum i Stockholm.

Under utbildningsdagen kommer förändringarna i regelverket att särskilt belysas. Du får under dagen praktiska tips, råd och möjlighet att diskutera ändringar tillsammans med såväl kollegor som representanter för Läkemedelsverket. Möjlighet ges att skicka in frågor i förväg för att på så sätt påverka vad som kommer att diskuteras.

Lägre avgift för anmälan före den 2 november.

Se relaterad information för preliminärt program och anmälningsblankett.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies