Varning för köp av aknemedicin via internetapotek

den 5 oktober 2009

Läkemedelsverket varnar åter för att läkemedel som innehåller isotretinoin marknadsförs mot akne på internetapotek med svenska patienter som målgrupp. Isotretinoin är i Sverige känt som Roaccutan men säljs även under andra namn på nätet t.ex. Accutane. Läkemedelsverket avråder bestämt från köp av och medicinering mot akne med isotretinoin på egen hand. Läkemedlet har fosterskadande effekter samt även en rad andra biverkningar.

Isotretinoin är en substans som ingår i läkemedlet Roaccutan som sedan början av 1980-talet förskrivits av hudläkare till patienter med djup, ärrbildande acne då andra läkemedel inte har haft effekt. På nätet säljs isotretinoin även under andra namn som t.ex. Accutane.

Isotretinoin har fosterskadande effekter. Varken Roaccutan eller något annat läkemedel som innehåller isotretinoin har därför varit godkänt i Sverige. Också andra biverkningar, främst av psykiatrisk natur som till exempel depression, har uppmärksammats. I Sverige får läkemedel med innehåll av isotretinoin endast förskrivas av hudläkare och säljas på licens, efter särskilt beslut av Läkemedelsverket.

Läkemedelsverket varnar nu åter för att isotretinoin marknadsförs på internetapotek med svenska patienter som målgrupp.

Läkemedelsverket avråder bestämt från köp av och medicinering med isotretinoin på egen hand. Behandling med isotretinoin kräver kontakt med hudläkare för uppföljning av behandlingsresultat, biverkningar och laboratorieprover. Kvinnor som ska behandlas med isotretinoin får inte vara gravida när behandlingen inleds. De får heller inte bli gravida under behandlingen eller under de två första månaderna efter avslutad behandling.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakta oss

Gunilla Sjölin-Forsberg
Enhetschef, enheten för läkemedelssäkerhet
018-17 47 98, 070-617 40 99

Kerstin Hjalmarsson
Gruppchef, olagahantering
Inspektionsenheten
018-17 49 83, 070-517 15 45

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies