Viktigt att patienter som organtransplanterats har adekvat immunsuppressiv behandling vid vaccination med Pandemrix

den 3 december 2009

Läkemedelsverket har fått in två rapporter om avstötningsreaktion av transplanterat organ som inträffat i anslutning till vaccination med Pandemrix. Läkemedelsverket vill därför upprepa tidigare rekommendation att patienter som organtransplanterats skall vara adekvat immunsupprimerade inför vaccinationen.

Läkemedelsverket har fått in två rapporter som gäller avstötningsreaktion av transplanterat organ som inträffat i anslutning till vaccination med Pandemrix. Det ena fallet, som tidigare beskrivits (se länk), gäller avstötning av ett transplanterat hjärta vilket sannolikt orsakades av att patienten inte hade tillräcklig immunsuppressiv behandling. Det andra fallet gäller en avstötningsreaktion hos en njurtransplanterad patient. Detta fall, som fortfarande är under utredning, kan vara en spontant uppträdande händelse eller kan ha utlösts av vaccinationen.

Efter samråd med expertis inom området vill Läkemedelsverket på nytt betona att det är viktigt att patienter som organtransplanterats har en stabil immunsuppressiv behandling vid vaccination mot den nya influensan A(H1N1).

Sammanfattningsvis är det Läkemedelsverkets bedömning att nyttan med vaccination överstiger riskerna hos organtransplanterade patienter med stabil immunsuppression.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Ingemar Persson
Läkare
018-17 46 44, 070-228 46 46

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies