Pressmeddelande: Vissa receptfria läkemedel får nu säljas i butik

den 1 november 2009

Idag träder den nya lagstiftningen i kraft som gör det möjligt att sälja vissa receptfria läkemedel på andra försäljningsställen än apotek. Förändringen är det fjärde och sista steget i omregleringen av apoteksmarknaden.

– Hela regelverket kring omregleringen är nu i princip på plats, vilket är en viktig milstolpe för oss, säger Lena Björk, direktör på Läkemedelsverket. Den här förändringen kommer att synas tydligt ute i samhället, och gör det möjligt att öka tillgängligheten till läkemedel för medborgarna.

Läkemedelsverket har idag beslutat om vilka läkemedel som ska få säljas i enlighet med den nya lagstiftningen. Det innebär att av de nuvarande totalt ca 900 receptfria läkemedlen får 540 säljas i till exempel livsmedelsbutiker och på bensinstationer.

– Besluten har tagits utifrån de kriterier som fastslagits av riksdagen, säger professor Jan Liliemark. Det betyder att dessa läkemedel passar för egenvård, har en lindrig biverkningsprofil och är lämpliga med hänsyn till patientsäkerheten och skyddet för folkhälsan.

Detaljhandeln har ingen skyldighet att tillhandahålla ett visst läkemedel, de avgör själva hur utbudet kommer att se ut. Exponering av läkemedlen måste ske under uppsikt av butikspersonal. Man måste också vara 18 år eller äldre för att få köpa receptfria läkemedel i handeln.

Den som vill sälja receptfria läkemedel ska göra en anmälan till Läkemedelsverket. Den som säljer receptfria läkemedel ska ha ett egenkontrollprogram för att verksamheten ska hålla hög kvalitet och säkerhet. Försäljaren ska också kunna upplysa konsumenter om var man kan få farmaceutisk rådgivning om läkemedlen. Reglerna för försäljning av de receptfria läkemedel som redan idag får säljas fritt i handeln – vissa utvärtes läkemedel, naturläkemedel, traditionella växtbaserade läkemedel och homeopatiska läkemedel – är oförändrade.

Kommunerna har i lagstiftningen fått ansvaret för kontrollen av att regelverket följs och Läkemedelsverket har fått rollen som övergripande tillsynsmyndighet. 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

Lista över receptfria läkemedel som får säljas utanför apotek:

 Receptfria läkemedel tillåtna för försäljning på andra försäljningsställen än apotek (2009-11-13)

För konsumenten:

 Att köpa läkemedel i butik 

Anmälan av försäljning av receptfria läkemedel, regelverk och vägledningar:

 Receptfria läkemedel utanför apotek

 

Kontakta oss

Lena Björk 
Direktör 
070-527 47 40 

Jan Liliemark
Professor
070-517 46 51

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies