6000 anmälda försäljningsställen för receptfritt i butik

den 2 mars 2010

Vissa receptfria läkemedel får sedan den 1 november 2009 säljas på andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek. Antalet anmälda försäljningsställen uppgår nu till ca 6000.

Ca 450 av totalt 900 receptfria läkemedel får säljas utanför apotek. Sedan lagens ikraftträdande den 1 november 2009 har ca 6000 försäljningsställen inkommit med anmälan till Läkemedelsverket. 

En lista med anmälda försäljningsställen finns nu publicerad på Läkemedelsverket webbplats. Läkemedelsverket skickar dessutom en gång i månaden ut en lista över anmälda försäljningsställen till alla kommuner.

Vägledning och checklista för kommunerna

Kommunerna har i lagstiftningen fått ansvaret för kontrollen av att regelverket efterlevs. Nu finns en vägledning till regelverket samt checklista och rapportformulär tillgängliga.

Vägledningen är ett komplement till föreskrifterna och är avsedd att vara ett stöd vid kommunernas kontroll. Vägledningen är inte rättsligt bindande, men innehåller exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp vid bedömning och tillämpning av regelverket. Vägledningen följer strukturen i föreskrifterna. Varje avsnitt avslutas med en sammanställning över vad kommunen bör kontrollera.

Läkemedelsverket har efter önskemål också tagit fram en checklista till stöd för den kommunala kontrollen samt ett formulär att använda vid rapportering av brister till Läkemedelsverket.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies