660 apotek godkända av Läkemedelsverket

den 15 april 2010

Läkemedelsverket publicerar idag en lista med samtliga godkända apotek i Sverige. Listan omfattar 44 helt nystartade apotek samt de 615 apotek som överlåtits från Apoteket AB. Listan omfattar ännu inte de apotek som blir kvar hos Apoteket AB.

Apoteksmarknaden förändrades den 1 juli 2009 då nya apotek tilläts på marknaden. Under hösten har utförsäljning av 615 av Apoteket ABs apotek genomförts. Apoteket ABs kvarvarande apotek är enligt en övergångsbestämmelse i lagen undantagna från tillståndskravet fram till den 30 juni 2010.

Listan omfattar 44 nya apotek och de apotek som överlåtits till nya aktörer. Läkemedelsverket arbetar löpande med inkomna ansökningar, och listan kommer att uppdateras regelbundet. Tills vidare kan Apoteket AB tillhandahålla information om de apotek som är kvar i deras ägo (se länk).

För att få tillstånd för att driva apotek krävs, förutom krav på bemanning, lokaler och möjlighet att tillhandahålla läkemedel, bland annat ett intyg av Apotekens Service AB som bekräftar att man har ett IT-system som uppfyller regelverkets krav.

Läkemedelsverket kan inte uttala sig om enskilda pågående ärenden, utan hänvisar till respektive aktör för mer information.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies