Använd inte äldre typ av lyftbyglar till patientlyft Invacare Flamingo

den 6 maj 2010

Invacare Flamingo patientlyftar (modell 1423303) ska omedelbart tas ur bruk om de har en äldre typ av lyftbyglar som inte har bytts ut enligt tillverkarens anvisningar. Tillverkaren har i januari 2009 initierat ett utbyte av lyftgalgar på redan levererade produkter, men responsen från kunderna har varit otillräcklig.

Bakgrunden till åtgärden är att olyckor har inträffat i Sverige och Europa, varav två med dödlig utgång. Risk finns att patienten faller ned med eventuell allvarlig skada/död som följd.

Det finns två orsaker till de inträffade olyckorna:

  1. Lyftbygelns konstruktion medger att denna kan bli felaktigt monterad mot lyftbommen vilket resulterar i att bygeln lossnar från bommen
  2. Låsstift som håller upphängningsleden kan glida ur sitt läge och orsaka brott i metallen.

Problemen gäller patientlyftar levererade from september 2002 till september 2004.

En korrigerande säkerhetsåtgärd på marknaden inleddes i januari 2009. I Sverige ska enligt uppgift tillverkarens säljbolag Invacare AB ha skickat ut ett säkerhetsmeddelande med information till berörda kunder.

Tillverkaren Invacare EC Höng A/S har haft svårigheter att genomföra säkerhetsåtgärden då flera kunder i Sverige och Europa inte bekräftat till tillverkaren (via säljbolag) att de genomfört det utbyte av lyftbyglar som tillverkaren påkallat. Ett påminnelsebrev om åtgärden har skickats ut till berörda kunder i januari 2010.

Berörda Invacare Flamingo patientlyftar uppfyller i sitt ursprungsutförande inte de krav på att de ska vara lämpliga för sin användning som ställs i 5§ Lagen (1993:584) om medicintekniska produkter. De tillgodoser inte höga krav på skydd för liv, personlig säkerhet och hälsa hos patienter, användare och andra.

Läkemedelsverket uppmanar därför användare att omgående ta berörda produkter ur bruk till dess att de blivit modifierade enligt tillverkarens anvisning i utskickat säkerhetsmeddelande. Har ni inte tidigare nåtts av informationen uppmanas användarna att kontakta säljbolaget Invacare AB tel 08-761 70 90 eller www.invacare.se.

Mer information om säkerhetsåtgärden finns via länkarna till höger.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontaktinformation

Carl Gunvik
Invacare AB
08-761 70 90

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies