Avandia och Avandamet tillhandahålls ej efter 4 november

den 26 oktober 2010

Enligt uppgift från tillverkaren, Glaxo Smith Kline, kommer Avandia och Avandamet att dras tillbaka från apotek den 4 november.

Läkemedelsverket har tidigare informerat om att den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har rekommenderat att försäljningstillståndet för läkemedel som innehåller rosiglitazon tillfälligt dras tillbaka.

Tillverkaren, Glaxo Smith Kline, meddelar nu att man därför drar tillbaka Avandia och Avandamet från apotek den 4 november 2010. Efter detta datum kommer läkemedlen ej att lämnas ut.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies