Avlivningsvätskan Pentobarbital APL för veterinärt bruk kan tillfälligt tillhandahållas utan licens

den 26 oktober 2010

Läkemedelsverket har beviljat APL tillstånd till försäljning av Pentobarbital vet APL 100mg/ml, injektionsvätska till den 30 november 2010.

Tidigare meddelades att rikslicensen för avlivningsvätskan Pentobarbital APL 100mg/ml genom domslut upphört att gälla med omedelbar verkan. Enligt kammarrättens bedömning kunde APL:s injektionsvätska ersättas med ett licenspreparat från annan leverantör.

Då denna förutsättning inte visat sig omedelbart föreligga utan det uppkommit svårigheter att få tillgång till avlivningsmedel så har Läkemedelsverket beviljat Apotek Produktion & Laboratorier AB (APL) tillstånd till försäljning av Pentobarbital vet APL 100mg/ml, injektionsvätska till den 30 november 2010.

Pentobarbital APL 100mg/ml kan därmed tillhandahållas av apotek utan licens under denna period.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies