Behandling vid alkoholabstinens – ny rekommendation

den 17 mars 2010

Vid behandling av alkoholabstinens är bensodiazepiner förstahandsalternativet. Det finns däremot inget underlag att entydigt framhålla något speciellt preparat ur denna grupp.

Bensodiazepiner är den enda preparatgrupp med dokumenterad effekt vid ospecifika abstinenssymtom och profylaktisk effekt mot abstinenskramper och delirium tremens. Preparatens beroendepotential är vid kortvarig abstinensbehandling inte ett problem, men kan innebära ett problem vid upprepade behandlingar eller vid övergång till långtidsbehandling.

Detta framgår i Läkemedelsverkets nya rekommendation för behandling vid alkoholabstinens. Rekommendationen är ett led i ett regeringsuppdraget som innebär att Läkemedelsverket ska utarbeta behandlingsrekommendationer inom terapiområden där narkotikaklassade läkemedel används.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies