Behandlingsrekommendationer för smärtlindring i livets slutskede

den 8 december 2010

Idag publicerar Läkemedelsverket rekommendationer för smärtlindring i livets slutskede. Dokumentet har tagits fram av en nationell expertgrupp under 2010 och belyser de olika medicinska åtgärder som används i vården idag.

Smärta i livets slutskede är en laddad och väldigt angelägen fråga både för patienten och dess anhöriga och kanske den faktor som skapar mest ångest och oro inte minst hos de som drabbats av en sjukdom med kort förväntad överlevnadstid.

Vård i livets slutskede (palliativ vård) ska se till att patienten mår så bra som möjligt ur flera aspekter - fysiskt, psykiskt, socialt och andligt/existentiellt. Smärtbehandling i livets slutskede ska alltid ses i ett helhetsperspektiv där smärtan är ett av flera vanliga och oftast samtidigt förekommande symtom.

Sjukdomsförloppet för olika diagnoser varierar. Det är viktigt att identifiera var i sjukdomsförloppet patienten befinner sig för att kunna föra en meningsfull dialog om målsättningen med vård och behandling och att kunna erbjuda fullgod smärt- och symtomlindring på rätt vårdnivå.

Syftet med vården i livets slutskede är bibehållen eller ökad livskvalitet, inte livsförlängning. När patienten är döende finns en sista chans att se till att döendet blir så lite påfrestande som möjligt för både patienten och de närstående. Det är viktigt att identifiera när döden är nära förestående för att kunna förbereda anhöriga och vårdpersonal på att slutet väntas inom timmar till dagar. Det behövs också kontroll av att ordinerade läkemedel ger tillräcklig lindring dygnet runt även om patienten vistas i hemmet.

Rekommendationen är skriven för vårdpersonal, men en sammanfattning finns även för patienter och allmänhet.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Bo Bergman
Medicinsk information
018-17 42 33

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies