Brist på Sinemet Depot och Sinemet Depot Mite

den 9 februari 2010

Företaget MSD uppger att det inom kort kommer bli brist på läkemedlen Sinemet Depot och Sinemet Depot Mite i Sverige. Restsituationen beräknas kvarstå under hela 2010.

Under våren kommer det att bli brist på kombinationsläkemedlen Sinemet Depot (karbidopa/levodopa 50 mg/200 mg) och Sinemet Depot Mite (karbidopa/levodopa 25 mg/100 mg) som används för behandling av parkinsons sjukdom.  Lagret av Sinemet Depot Mite kommer att ta slut kring månadsskiftet februari/mars medan lagret av Sinemet Depot tar slut kring månadsskiftet april/maj.

Bristen berör alla länder och företaget kommer att prioritera de kvarvarande lagren till länder med få andra behandlingsalternativ. Sverige tillhör inte de prioriterade länderna eftersom det finns två generiska depotprodukter hos oss, nämligen Levodopa/Carbidopa från Ratiopharm och Levocar från Sandoz.

Observera att restsituationen inte berör Sinemet 10 mg/100 mg, Sinemet 12,5 mg/50 mg, Sinemet 25 mg/100 mg, eller Sinemet 25 mg/250 mg.

Anledningen till bristsituationen är att företaget bytt leverantör för en av komponenterna i läkemedlet och i samband med detta har problemet uppstått.

Situationen kommer inte att vara löst förrän tidigast mot slutet av året.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies