Brist på Waran för injektion

den 13 oktober 2010

Waran för injektion kan inte längre tillhandahållas. Nycomed som marknadsför produkten anger att skälet är problem med leveranser från den tyska tillverkaren Biologisch Analaysensystem GmbH.

Waran för injektion bör i denna situation kunna ersättas med ett lågmolekylärt heparin, alternativt ofraktionerat heparin. Koagulationsexpert bör konsulteras för diskussion av val av dos.

För närvarande utreds om det finns alternativa produkter på internationella marknader tillgängliga

Waran för injektion används i väldigt liten omfattning.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies