Broschyr till vården ska ge bättre användning av antibiotika

den 21 december 2010

Läkemedelsverket och Strama har tillsammans tagit fram rekommendationer för behandling av sex vanliga typer av infektioner i öppenvården. För att få ett ännu bättre genomslag av rekommendationerna sammanfattas de nu i en broschyr som skickas till landets förskrivare. Målet är att sjukvården ska ha bra kunskap om när och hur antibiotika bör användas eller undvikas.

Läkemedelsverket och Strama (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens) har regelbundet samlat landets experter och tagit fram behandlingsrekommendationer för olika infektionssjukdomar.

Nu har rekommendationerna för behandling av de sex vanligaste infektionerna sammanställts i broschyren ”Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård”.

Broschyren innehåller rekommendationer för behandling av halsfluss, öroninflammation, bihåleinflammation, nedre luftvägsinfektioner, nedre urinvägsinfektion hos kvinnor samt hud- och mjukdelsinfektioner.

Broschyren skickas tillsammans med Läkemedelsverket tidskrift till 60 000 mottagare samt distribueras till ca 1000 vårdcentraler.

– Dessa sex infektionsområden står för närmare 90% av all antibiotikaförskrivning i primärvården, säger professor Otto Cars, ordförande i Strama-rådet vid Smittskyddsinstitutet. Vi ser dessutom stora regionala skillnader i antibiotikaförskrivningen vilket kan tyda på att aktuell kunskap om infektionsbehandling kan bli bättre.

Ju mer antibiotika som används, desto mer ökar också risken för utveckling av resistenta bakterier. Mycket antibiotika används i onödan, till exempel vid självläkande bakterieinfektioner eller vid virusinfektioner. De flesta luftvägsinfektioner läker ut lika bra utan antibiotika. Många luftvägsinfektioner orsakas av virus mot vilka antibiotika helt saknar effekt.

– Vi vill att rekommendationerna ska komma till användning på vårdcentraler och jourmottagningar där den här typen av infektioner behandlas, säger Charlotta Edlund, terapiområdesansvarig vid Läkemedelsverket. Om de följs skulle det innebära en bättre användning av antibiotika.

Fullständiga behandlingsrekommendationer finns på Läkemedelsverkets och Stramas webbplatser.

Om Strama

Strama (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens) har sedan starten 1995 verkat för sektorsövergripande samordning av frågor som rör förutsättningar att bevara möjligheten att effektivt använda antibiotika. Från och med 1 juli 2010 är Nationella Strama ett rådgivande organ med uppgift att bistå Smittskyddsinstitutet (SMI) i 1) frågor som rör antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens och 2) arbetet med att främja ett tvärsektoriellt och lokalt förankrat arbetssätt där berörda myndigheter, landsting, kommuner och ideella organisationer ingår. I detta uppdrag ingår bland annat fortsatt samverkan med de lokala Strama-grupperna i landstingen. 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Mer information

 

Kontaktpersoner

Otto Cars
Ordförande i Strama-rådet vid Smittskyddsinstitutet
0708-92 02 03

Charlotta Edlund
terapiområdesansvarig
Läkemedelsverket
018-17 48 39

 

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies