Butylon och MDPV narkotikaklassade

den 2 februari 2010

Regeringen har beslutat (SFS 2009:1581) på förslag av Folkhälsoinstitutet att butylon och MDPV ska klassas som narkotika från den 1 februari 2010.

Användningen av substanserna, som oftast säljs via Internet, ökade under 2009. Butylon [1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(metylamino)butan-1-on] rapporteras ha liknande effekter som Ecstasy och Mefedron. MDPV [1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-pyrrolidin-1-yl-pentan-1-on] anges ha starkt euforiska effekter.

Substanserna används inte för medicinskt ändamål och förs efter beslutet in i Läkemedelsverkets förteckning I över narkotika (LVFS 2010:1).

Från den 1 februari krävs därför tillstånd från Läkemedelsverket för att tillverka, importera, exportera, handla med eller inneha substanserna för vetenskapligt ändamål med de undantag som finns i lagen om kontroll av narkotika.
 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Karin Jansson
Utredare
Enheten för kontroll av alkohol och narkotika
018-17 42 77

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies