Cytomegalvirusinfektioner – ny rekommendation

den 10 mars 2010

En uppdaterad rekommendation om farmakologisk behandling av cytomegalvirusinfektioner finns nu publicerad.

Uppdatering och ändring av den farmakologiska profylax- och behandlingsstrategin vid CMV-infektioner har möjliggjorts av förbättrad diagnostik. Nytt är bland annat också att valganciklovir har godkänts sedan föregående rekommendation om farmakologisk behandling av CMV-infektioner, samt att behandling med intravenöst ganciklovir bör övervägas till barn som är yngre än fyra veckor med kongenital CMV-infektion och CNS-symtom.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies