Dextropropoxifen dras bort från marknaden

den 15 februari 2010

Produkter som innehåller dextropropoxifen ska under 15 månader successivt dras bort från marknaden i samtliga länder inom EU. Utfasningen ska anpassas till nationella förhållanden och Läkemedelsverket har beslutat att produkterna får säljas i Sverige fram till och med mars 2011.

En utredning av den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har visat att dextropropoxifen har en begränsad effekt vid behandling av smärta och att kombinationspreparaten innehållande dextropropoxifen inte är bättre än rena paracetamolprodukter. Problemet är att även måttliga överdoser av dextropropoxifen kan vara dödliga. Såväl avsiktlig överdos som sådan som sker av misstag har tidigare uppmärksammats. I vissa länder har preparaten redan dragits in, i andra finns de kvar.

Dextropropoxifen har funnits på marknaden i omkring 40 år. Substansen har även ingått i kombinationspreparat, oftast med paracetamol. I Sverige avregistrerades kombinationspreparaten 2005 och kvar finns nu två läkemedel, Doloxen och Dexofen. Läkemedelsverket har vid flera tillfällen informerat om riskerna med dextropropoxifen och de åtgärder som vidtagits för att minska risken vid användning av läkemedlet. Såväl försäljningen som dödsfall relaterade till substansen har minskat kraftigt i Sverige under 2000-talet. Den europeiska kommissionen har nu beslutat att alla produkter med dextropropoxifen ska dras bort från marknaden under en 15-månadersperiod. I Sverige kommer produkterna att försvinna från marknaden i mars 2011.

Förskrivande läkare uppmanas att successivt föra över patienter som behandlas med dextropropoxifen till andra behandlingsalternativ. Nyinsättning av läkemedlen rekommenderas inte.

Patienter som behandlas med dextropropoxifen bör i samband med nästa kontakt med sjukvården diskutera alternativ behandling.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies