Distribution av Synarela stoppas på grund av defekt pumpmekanism

den 13 september 2010

Defekter i pumpmekanismen för läkemedlet Synarela har lett till att företaget tillfälligt stoppat distributionen. Vid en eventuell bristsituation kan Synarela ersättas med läkmedlet Suprecur som har samma indikationer.

Vid kontroll av pumpmekanismen för Synarela uppvisade fyra pumpar en spricka vid fästet för munstyckshuvudet. Undersökning av kvarvarande pumpar från dessa tillverkningssatser visade att 0,3 % av pumparna hade detta fel.

Tills dess problemet är löst har Pfizer emellertid stoppat fortsatt distributionen av Synarela.

Vid tester gav den defekta pumpen i genomsnitt cirka 30 % högre dos. Det är dock osannolikt att denna större dos skulle ha någon kliniskt betydelsefull effekt på patienten. Den som eventuellt använd en felaktig pump behöver alltså inte vara orolig.

Synarela (nafarelinacetat) är en syntetisk gonadotropinfrisättande hormonagonist (GnRHa), som används för symtomlindring vid endometrios samt vid in vitro-fertilisering. Det kan vid en bristsituation ersättas med läkmedlet Suprecur (buserelin), som har samma indikationer.

För information om doser för Suprecur, se länk till aktuell produktinformation.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies