Europeisk utredning av långtidsrisker med tillväxthormon

den 17 december 2010

En EU-gemensam utredning av nytta och risker med tillväxthormon har inletts. I avvaktan på utredningens resultat bör godkända användningsområden och rekommenderad doser enligt SmPC följas.

Läkemedelsverket informerade den 10 december om preliminära resultat av en fransk registerstudie av patienter som behandlats med tillväxthormon på grund av kortvuxenhet eller brist på tillväxthormon.

De preliminära resultaten har diskuterats av europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté (CHMP) som nu inleder en förnyad värdering av alla tillgängliga data.

I avvaktan på denna utredning rekommenderar Läkemedelsverket, efter samråd med nationell expertis, att de godkända användningsområden och doseringar som anges i produktresumén (SmPC/Fass) följs. 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies