Fibrater bör endast användas som andrahandsmedel

den 29 oktober 2010

Fibrater bör endast förskrivas till patienter med svår triglyceridemi eller patienter som inte kan använda statiner, konstateras i en europeisk utredning. Slutsatsen är i linje med Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation från 2003.

Nyttan med fibrater (bezafibrat, ciprofibrat, fenofibrat och gemfibrozil) överväger fortsatt riskerna vid behandling av patienter med hyperlipidemi. Den slutsatsen drar CHMP, den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté. CHMP rekommenderar dock att fibrater inte används som förstahandsmedel vid hyperlipidemi, förutom till patienter med svår triglyceridemi eller patienter som inte kan använda statiner.

För fenofibrat finns data som stöder användning tillsammans med en statin, i situationer då enbart statin inte kontrollerar blodfettsnivåerna tillräckligt.

I Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation från 2003 om behandling med lipidsänkande medel vid prevention av hjärtkärlsjukdomar rekommenderas fibrater endast som andrahandsbehandling förutom vid uttalad isolerad hypertriglyceridemi.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies