Flervägsslangar – risker vid felaktig användning

den 14 december 2010

Läkemedelsverket har uppmärksammats om att vissa typer av flervägsslangar som kopplas bland annat till infusionssystem kan medföra patientrisker om de används felaktigt. De berörda produkterna har genomsläppliga proppar i öppningarna.

Läkemedelsverket har via den brittiska medicintekniska myndigheten MHRA uppmärksammats om att felaktig användning av vissa typer av slangtillbehör till infusionsslangar kan medföra en allvarlig risk för patienter. Tillbehörsprodukterna är olika typer av flervägsslangar med flera öppningar. En patient i Storbritannien har drabbats av en allvarlig skada på grund av en luftemboli som uppstod vid felaktig användning av en flervägsslang. 

Den aktuella typen av flervägsslangar är avsedda att kopplas till infusionssystem när patienten erhåller till exempel vätska, näringslösningar och läkemedel intravaskulärt (via blodkärl). Vissa typer av slangar kan användas också vid dialysbehandlingar.

Den berörda typen av flervägsslangar har genomsläppliga proppar vid slangöppningar. Den genomsläppliga proppen fyller en viktig funktion under gassteriliseringsprocessen för att produkten ska uppnå fullgod steriliseringsgrad. När produkten ska användas hos en patient måste den genomsläppliga proppen avlägsnas och bytas ut mot en förslutningspropp om inte alla slangöppningar behöver användas på en gång.

Den nämnda olyckan i Storbritannien inträffade på grund av att den genomsläppliga proppen inte hade bytts ut och luft sögs in patientens kärlsystem. Luftembolin ledde till en allvarlig patientskada. Läkemedelsverket har inte mottagit rapporter om liknande inträffade tillbud i Sverige.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies