Föreskrift och blankett för apotekstillstånd ändrad

den 24 maj 2010

Läkemedelsverkets föreskrift LVFS 2009:8 har ändrats, liksom blanketten för ansökan om tillstånd för öppenvårdsapotek.

Läkemedelsverkets föreskrifter (2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek har ändrats med LVFS 2010:11. De främsta ändringarna i föreskriften är;

  • Förtydligande om vilka uppgifter som ska skickas in i för att bedömning av ägandet ska kunna göras.
  • Intygande om att man kommer att använda apotekssymbolen.
  • Ny blankett för ansökan om tillstånd.

För nya ansökningar ska den nya blanketten användas.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies