Förfalskade prober för syremättnadsmätare på den europeiska marknaden

den 21 december 2010

Läkemedelsverket varnar hälso- och sjukvården för att förfalskade prober för pulsoximetrar har upptäckts på marknaden i Europa. Originalprodukterna Covidien Nellcor SpO2 Durasensor® (DS-100A) från tillverkaren Covidien Nellcor och förfalskningarna är mycket lika varandra.

Förfalskade pulsoximeterprober (prober för syremättnadsmätare) av märket Covidien Nellcor SpO2 Durasensor® (DS-100A) har hittats på den europeiska marknaden.

De förfalskade proberna är märkta med Nellcor i likhet med originalen och är för övrigt också mycket lika tillverkaren Covidien Nellcors originalprodukter. Upptäckten gjordes i och med att användare har rapporterat om kvalitetsproblem med prober till originaltillverkaren Covidien Nellcor.

Läkemedelsverket har inte kännedom om förfalskningar finns på den svenska marknaden, men Covidien Nellcors originalprober används även i Sverige. Om hälso- och sjukvården misstänker att förfalskningar används i Sverige ska detta anmälas till Läkemedelsverket.

Tillverkaren Covidien Nellcor rekommenderar att man ska använda originalproberna. Tillverkaren Covidien Nellcor tar inget ansvar för de falska fingerproberna.

Mer information kan hämtas från originaltillverkarens säkerhetsmeddelande på svenska.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontaktinformation

Covidien Sverige AB
08-585 605 00

Per Gillblom
Utredare
Läkemedelsverket
018-17 49 59

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies