Första tillstånden för nya öppenvårdsapotek beviljade

den 18 januari 2010

Läkemedelsverket har idag beviljat de första tillstånden för nya öppenvårdsapotek. Det ansökande företaget är Åhléns AB och apoteken finns i varuhusen i Stockholm (Skanstull) och Norrköping. Dessa tillstånd gäller de första nya öppenvårdsapoteken i Sverige, tidigare har 460 tillstånd beviljats för redan befintliga apotek.

Sedan ikraftträdandet av de nya reglerna för bedrivande av öppenvårdsapotek den 1 juli 2009 har drygt 600 ansökningar inkommit till myndigheten. Av dessa har 460 tillstånd beslutats till redan befintliga apotek som kommer att avyttrats till nya ägare.

– Det är tillfredsställande att ännu en milstolpe har passerats i processen, säger direktör Lena Björk. Arbetet har följts av många intressenter, och vi har trots tidspress och hög arbetsbelastning kunnat utreda den stora mängden ansökningar inom utsatt tid.

Läkemedelsverkets handläggning får ta upp till 90 kalenderdagar, givet att ansökan är komplett. Det som gjort att processen i vissa fall dragit ut på tiden är bland annat att inga ansökningar från nya apotek varit kompletta, främst på grund av att de IT-system som aktörerna avsett att använda i sin verksamhet inte varit godkända.

Igår, den 17 januari, påbörjades överlåtelsen av de befintliga apoteken från Apoteket AB till nya ägare. Vilka apotek som kommer att överlåtas till nya ägare finns listade på Apoteket Omstrukturering AB:s (OAB) webbplats. De apotek som blir kvar i Apoteket AB:s ägo behöver enligt övergångsbestämmelse i lagen (2009:366) om handel med läkemedel tillstånd senast 30 juni 2010.

– Både besluten om nya tillstånd och överlåtandet av befintliga apotek är stora händelser för apoteksmarknaden, säger generaldirektör Christina Åkerman. Läkemedelsverket är både tillstånds- och tillsynsmyndighet för apoteksmarknaden och ser fram emot en spännande utveckling som ligger framför oss.

Omregleringen av apoteksmarknaden påbörjades i mars 2008 med försäljning av nikotinläkemedel utanför apotek. Sedan den 1 november 2009 är det även tillåtet att sälja vissa receptfria läkemedel utanför apotek.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakta oss

Lena Björk 
Direktör 
018-17 47 40, 070-527 47 40

Erica Hagblom
utredare
018-17 48 16

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies