Gemensam rådgivning från LV och TLV fortsätter

den 21 december 2010

Läkemedelsverket har tillsammans med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket beslutat att fortsätta med de gemensamma vetenskapliga rådgivningar som under en tid erbjudits läkemedelsindustrin.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och Läkemedelsverket har sedan hösten 2009 genomfört rådgivningsmöten där båda myndigheterna varit representerade. Syftet med detta pilotprojekt har varit att bidra till myndigheternas uppdrag att medverka till en ändamålsenlig och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning samt att möta de önskemål som framförts av läkemedelsindustrin.

Pilotprojektet är nu avslutat och utvärderingen visar att de möten som genomförts varit mycket uppskattade. Myndigheterna har därför beslutat att permanenta möjligheten till dessa gemensamma vetenskapliga rådgivningar.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies