Godkännandet av sibutramin dras tillbaka

den 19 mars 2010

EU-kommissionen har nu beslutat att återkalla godkännandet av läkemedel som innehåller sibutramin. Beslutet följer CHMP:s rekommendation från januari 2010. Beslutet innebär att läkemedel som innehåller sibutramin från och med den 11 april inte längre tillhandahålls på apotek.

Läkemedelsverket har tidigare informerat om CHMP:s rekommendation att tillsvidare dra tillbaka läkemedel som innehåller sibutramin från marknaden. I Sverige säljs läkemedlen under namnen Reductil, Sibutramin Teva samt Sibutramin Sandoz (se länk).

Patienter som behandlas med sibutramin rekommenderas att i samband med nästa planerade kontakt med vårdgivare diskutera alternativ behandling. Som tidigare framhållits är det inte nödvändigt att sluta ta sibutramin omedelbart men patienter som så önskar kan avbryta behandlingen direkt utan att successivt minska dosen.

Reductil godkändes 2001 i Sverige för behandling av obesa (BMI ≥ 30 kg/m2) eller överviktiga patienter (BMI ≥27 kg/m2) som har ytterligare riskfaktorer. EU-kommissionen har nu fattat ett formellt beslut om att återkalla godkännandet av läkemedel som innehåller sibutramin.

 

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies