Indragning av Baxters Natriumklorid 9 mg/ml

den 10 december 2010

Baxter drar tillbaka alla tillverkningssatser av Natriumklorid 9 mg/ml med varunummer 19 27 73 och 15 05 65 som tillverkats vid en anläggning i Irland efter att man vid en rutinmässig produkttest konstaterat förhöjda endotoxinnivåer i vissa tillverkningssatser.

Företaget kommer vid kontakt med hälso- och sjukvården (sjukhusapotek och dialysavdelningar) ge ytterligare information.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies