Indragning av vissa generiska läkemedel med clopidogrel

den 26 mars 2010

Vissa generiska läkemedel som innehåller substansen clopidogrel kommer att dras in från marknaden. Det rör sig om läkemedel som innehåller clopidogrel som tillverkats av företaget Glochem Industries Ltd.

Det är den europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté (CHMP) som beslutat att rekommendera indragningen. Anledningen är att det vid en inspektion av den aktuella fabriken påvisats att tillverkningen inte uppfyller kraven i Good Manufacturing Practices (GMP) regelverk.

Det finns inga rapporter om att läkemedlen skulle haft några brister eller att någon patient kommit till skada, utan åtgärden är enbart förebyggande.

De aktuella läkemedlen är följande:

  • Clopidogrel Acino
  • Clopidogrel Acino Pharma
  • Clopidogrel A1 Pharma
  • Clopidogrel Acino Pharma GmbH
  • Clopidogrel Hexal
  • Clopidogrel Sandoz
  • Clopidogrel Ratiopharm
  • Clopidogrel Ratiopharm GmbH

 
Samtliga läkemedel är tabletter på 75 mg.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

Visa samtliga godkända läkemedel med clopidogrel:

 Läkemedel med clopidogrel

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies