Interaktion mellan clopidogrel och protonpumpshämmare

den 22 mars 2010

Nya studier har visat att clopidogrels effekter på trombocytfunktionen minskar vid samtidig behandling med omeprazol eller esomeprazol. Samtidig behandling med clopidogrel och dessa två läkemedel bör därför undvikas.

Effekten av clopidogrel minskar vid samtidig medicinering med protonpumpshämmarna (PPI) omeprazol eller esomeprazol. Detta konstaterar den europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté (CHMP) efter att ha värderat resultaten av två nya studier. Patienter som medicinerar med något av dessa två PPI och clopidogrel bör kontakta sin läkare för en diskussion om byte till en annan PPI, se faktarutan nedan.

Tidigare varningar för sambehandling med protonpumpshämmare (PPI) generellt och clopidogrel har dragits tillbaka.

Produktinformationen för clopidogrelinnehållande mediciner kommer att uppdateras och ska i framtiden innehålla en varning för samtidig användning av dessa båda PPI och clopidogrel.

Protonpumpshämmare (PPI) i Sverige (substans: produktnamn)
Omeprazol: Losec
Esomeprazol: Nexium
Pantoprazol: Pantoloc
Lansoprazol: Lanzo
Rabeprazol: Pariet


 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies