Kampanjen Crime Medicine framgångsrik – men riskmedvetande är en färskvara

den 2 juni 2010

På regeringens uppdrag genomförde Läkemedelsverket under 2008-2009 en informationskampanj som varnade för att köpa olagliga läkemedel på internet. Kampanjen fick stor uppmärksamhet, och syftet var att öka riskmedvetandet hos konsumenter. En nyligen gjord undersökning visar att medvetenheten om riskerna är betydligt högre än före kampanjen, men också att den kunskapen har minskat.

Undersökningen visar att 20 % av allmänheten idag har köpt läkemedel på nätet. 70 % av svenskarna uppger att man kan tänka sig att handla. Intresset för att handla läkemedel på nätet har därmed ökat sedan Läkemedelsverkets mätning 2008.

Yngre är mer positiva till att handla på nätet än vad äldre är. Värt att notera är att drygt varannan tillfrågad av de som kan tänk sig att handla ser möjligheten till köp utan att konsultera läkare som en fördel.

– Många har en alltför stark tro på den egna förmågan att både diagnosticera, behandla och skaffa läkemedel, säger Bo Bergman, läkare vid Läkemedelsverket. Det är många saker som kan gå fel, i synnerhet om man köper läkemedel via oseriösa internetsajter.

Det stora flertalet svenskar har ännu inte köpt läkemedel på internet. Undersökningen visar att det fortfarande är få som kan ge tydliga svar på vad som är en ”bra sajt för köp”. Samtidigt växer marknaden för falska läkemedel kraftigt i hela världen.

– Det är omöjligt för en lekman att bedöma om ett läkemedel innehåller rätt substans eller är tillverkat på ett säkert sätt, säger Bo Bergman. Förfalskade läkemedel kan se riktiga ut, men kan i princip innehålla vad som helst.

Kampanjen Crime Medicine syftade till att öka medvetandet om riskerna med att handla läkemedel på internet. Riskmedvetandet är fortfarande bättre än före kampanjens start i oktober 2008, men har nu sjunkit (35 % mot tidigare 50 %).

– Det är mycket oroande att riskmedvetandet sjunker, säger Bo Bergman. Siffrorna visar att en punktinsats inte är tillräcklig. Det kan på sikt betyda en fara för folkhälsan.

I informationskampanjen Crime Medicine medverkade såväl polis, tull som representanter för läkemedelsindustrin. Kampanjen mottogs mycket väl, och nominerades bland annat till ett Guldägg 2009.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies