Ketoprofen för utvärtes bruk blir receptbelagt

den 23 juli 2010

Läkemedelssubstansen ketoprofen finns i produkterna Ketoflex, Orudis, Siduro och Zon. Det europeiska läkemedelsverkets vetenskapliga kommitté CHMP rekommenderar receptbeläggande efter en utredning där nyttan med ketoprofengel vägts mot risker för fotosensibilisering (hudutslag orsakade av solljus).

Den europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté (CHMP) har utrett nyttan och riskerna med ketoprofen för utvärtes bruk. Utredningen föranleds av rapporter om fotoallergiska reaktioner, framförallt från Frankrike.

Hudreaktioner har också beskrivits hos patienter som kombinerat ketoprofenprodukter med produkter som innehåller ämnet octocrylene, ett kemiskt solfilter som finns i flera kosmetiska och hudvårdande produkter. Dessa reaktioner har uppkommit utan exponering för solljus.

CHMP konstaterar att risken för allvarlig fotosensibilsering är mycket låg (1 fall på 1 miljon behandlade patienter) och att den risken kan minimeras genom skärpta råd för användningen och genom att läkemedlet receptbeläggs.

Patienter rekommenderas att:

  • se till att de behandlade områdena är väl skyddade från solljus under hela behandlingstiden samt två veckor efter att behandlingen avslutats,
  • tvätta händerna noggrant efter att ketoprofen applicerats, 
  • omedelbart avbryta behandlingen vid hudreaktion.

Ketoprofengel är godkänt för behandling av lokala smärttillstånd av lätt till måttlig intensitet i samband med muskel- och ledskador, t ex sportskador.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies