Kondomer utan giltigt certifikat förbjuds

den 12 oktober 2010

Kondomer PutOn har belagts med marknadsförbud och Läkemedelsverket avråder nu från användning av produkten. Kondomerna uppfyller inte kraven för CE-märkning och certifikatet har visat sig vara en förfalskning.

För uppdaterad information om marknadsförbudet, se Marknadsförbud för kondomen Put On upphävs (2010-10-14)


Läkemedelsverket har fattat ett beslut om marknadsförbud för kondomer som säljs med namnet PutOn på den svenska marknaden och avråder därmed från användning av produkten. Beslutet grundar sig på en granskning som visar att produkten inte uppfyller kraven för CE-märkning enligt det medicintekniska regelverket. Företaget Sibbarps International AB marknadsför och säljer produkten i Sverige. Enligt produktens märkning är Sibbarps International AB även tillverkare av produkten.

Läkemedelsverket har tagit del av innehållet i ett certifikat från det påstådda berörda certifieringsorganet (anmält organ) TÛV SÛD. Enligt certifikatet tillverkas produkten av ett kinesiskt företag Yun Hai Corp., Ltd . Ett företag i Tyskland är enligt certifikatet den auktoriserade representanten inom Europa. I en skrivelse uppger TÛV SÛD att man inte känner till det kinesiska företaget och att det presenterade certifikatet är en förfalskning.

Enligt försäljarens information på internet säljs produkten PutOn både i 3-pack och tillsammans med en vibratorring, den sistnämna produktkombinationen kallas för RockOn. Båda produkterna finns också för försäljning i automaten VendOn som kan innehålla båda produkterna eller någon av dem. Läkemedelsverkets beslut om marknadsförbud gäller produkten PutOn oavsett om den säljs för sig eller som en produktkombination med en annan produkt.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies