Läkemedel i butik måste vara säkert för konsumenten

den 9 april 2010

Drygt 6000 försäljningsställen har anmält försäljning av receptfria läkemedel utanför apotek sedan det blev möjligt den 1 november 2009. För den enskilde konsumentens säkerhet är det viktigt att reglerna följs.

Läkemedelsverket har fått in enstaka rapporter från både kommuner och privatpersoner om butiker där försäljningen inte fungerar som den ska. Det handlar främst om exponeringen av läkemedel, men också 18-årsgränsen samt försäljning av läkemedel som dragits in från marknaden.

- Regelverket är framtaget för konsumentens säkerhet, säger Annika Babra, gruppchef på Läkemedelsverkets inspektionsenhet. Man måste förstå att läkemedel är kraftfulla och kan ge allvarliga konsekvenser om de används fel.

Att ett läkemedel är receptfritt betyder inte att det är ofarligt. Paracetamol, som är den aktiva substansen i många febernedsättande och smärtlindrande läkemedel, orsakar många förgiftningar med leverskador som följd varje år. Det är ett viktigt skäl till att de säljs i mindre förpackningar och att det finns en 18-årsgräns utanför apotek.

För att få sälja receptfria läkemedel utanför apotek måste man anmäla handeln till Läkemedelsverket. Utöver det är det mycket viktigt att man sätter sig in i vilka regler som gäller. Det samlade regelverket finns publicerat på Läkemedelsverkets webbplats tillsammans med den vägledning till regelverket som Läkemedelsverket har tagit fram som ett stöd till handlarna.

Alla som säljer läkemedel - både apotek och detaljhandel - ska regelbundet rapportera statistik till Apotekens Service AB. Försäljningsstatistiken är viktig bland annat för att få en bild av hur användningen av läkemedel ser ut i Sverige.

Kommunerna har ett kontrollansvar och skall rapportera funna brister till Läkemedelsverket som har det övergripande tillsynsansvaret. Läkemedelsverket genomför sedan en tid utbildningar för kommuner på flera platser i landet. Syftet är att skapa en förståelse för regelverket samt hitta en samsyn om hur kommunernas kontroll bör fungera i praktiken.

- Vi har sett ett stort intresse och engagemang från kommunerna, säger Annika Babra. Samarbetet och dialogen med kommunerna är av stor vikt då kommunerna är Läkemedelsverkets förlängda arm ute i landet.

Butikspersonalen ska informera konsumenten om var man kan få farmacevtisk rådgivning. Konsumenterna kan läsa bipacksedeln och vända sig till apotek, Läkemedelsupplysningen eller sjukvården om de har frågor om hur läkemedlet ska användas.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies