Pressmeddelande: Läkemedelsverket förbjuder silikonfyllda bröstimplantat tillverkade av Poly Implant Prothèse

den 31 mars 2010

Läkemedelsverket har idag fattat beslut om marknadsförbud för silikonfyllda bröstimplantat med beteckningarna IMGHC-TX, IMGHC-MX och IMGHC-LS tillverkade av den franska tillverkaren Poly Implant Prothèse samt att denne ska återkalla dessa produkter från den svenska marknaden.

Detta innebär även att dessa produkter inte får tas i bruk av svensk sjukvård.

Bakgrunden är att den franska kontrollmyndigheten Afssaps vid en inspektion av fabriken kunnat konstatera att den silikongel som innesluts i implantatet sedan år 2001 skiljer sig från den som anges i underlaget för CE-märkning.

Afssaps gör för närvarande analyser av den avvikande produkten, för att se om eventuella risker föreligger.

Produkterna används framför allt inom estetisk kirurgi och Läkemedelsverket förbjuder härmed aktuella kliniker att använda dessa produkter.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakta oss

Gert W. Bruse
Apotekare
Enheten för Medicinteknik
018-17 26 63

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies