Läkemedelsverket förbjuder tre HIV-hemtester som säljs via Internet

den 3 juni 2010

Läkemedelsverket har beslutat om marknadsförbud för tre HIV-tester då företaget - trots uppmaningar - inte visat någon dokumentation för produkterna. Personer som har köpt testerna uppmanas att inte använda testerna. Om testerna använts bör man kontakta sjukvården.

Med anledning av att det saknas information om att testerna uppfyller kraven i det medicintekniska regelverket förbjuder Läkemedelsverket att följande HIV-tester sätts ut på den svenska marknaden eller tas i bruk i Sverige:

  • HIV Type I/II Test (Home Test kit)
  • HIV Hemtest Urin 
  • HIV Hemtest

Läkemedelsverket uppmanar alla personer som köpt och använt ovanstående tester att ta kontakt med sjukvården.

För att säkerställa att produkterna uppfyller kraven i det medicintekniska regelverket  efterfrågade Läkemedelsverket produktinformation från företaget. Någon produktinformation har trots detta inte inkommit till Läkemedelsverket.

Med anledning av detta förbjuder Läkemedelsverket att ovanstående tester sätts ut på den svenska marknaden eller tas i bruk i Sverige.

Förekomst av HIV-hemtester på Internet har uppmärksammats av fler EU-medlemsländer. Den Österrikiska motsvarigheten till Läkemedelsverket, Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen, har gått ut med en varning till allmänheten rörande följande HIV-tester:

  • HIV Heimtest, AIDS Schnelltest (Blut)
  • HIV Heimtest, AIDS Schnelltest (Urin)

Varningen anger att nämnda HIV-tester inte kan diagnosticera en HIV-infektion med den tillförlitlighet som krävs. Österrikes rekommendation är att dessa tester inte ska användas. Den österrikiska myndigheten har grundat sin varning på insamlad information från en egen marknadskontroll.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies