Läkemedelsverket och SwedenBIO i samarbete

den 21 januari 2010

Läkemedelsverket och SwedenBIO inbjuder till öppna seminarier för forskande, mindre bolag inom läkemedel och medicinsk teknik, för att öka kunskapen och stimulera intresset kring kliniska läkemedelsprövningar i Sverige.

SwedenBIO och Läkemedelsverket har utformat ett halvdags grundläggande seminarieprogram om läkemedelsprövningar för unga, mindre bolag som forskar inom life science området, dvs läkemedel, diagnostik och medicinsk teknik. Föreläsarna som kommer från Läkemedelsverket och SwedenBIOs arbetsgrupp för kliniska prövningar har lång erfarenhet av läkemedelsutveckling och kliniska prövningar.

De städer som kommer att besökas av SwedenBIOs och Läkemedelsverkets roadshow-team under 2010 och 2011 är Uppsala, Stockholm, Umeå, Göteborg, Lund och Linköping.

– Det är viktigt att vi har en innovativ forskande life science industri i Sverige som kan utveckla nya läkemedel. Många av de globala läkemedelsföretagens projekt härstammar också från de mindre bolagen.  Det ingår i vårt uppdrag att främja den svenska forskande läkemedelsindustrin och därför vill vi på olika sätt hjälpa till med dialog, utbildning och erfarenhetsöverföring, säger Christina Åkerman, generaldirektör på Läkemedelsverket.

– Vi har sedan länge en relation med läkemedelsindustriföreningen, LIF och nu breddar vi kontaktytorna till även de mindre, unga forskande bolagen genom samarbetet med SwedenBIO, säger Christina Åkerman vidare.

– Det finns ett behov av grundläggande kunskap kring kliniska prövningar bland de små life science bolagen i Sverige och vi som skaffat oss erfarenheter och kunskaper inom området är glada att kunna förmedla den och låta de nya kollegorna på de mindre företagen ta del av dessa erfarenheter och kunskaper, säger Ing-Sofie Lördal, ordförande i SwedenBIOs kliniska prövningsgrupp.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakt

För mer information kontakta

Karin Aase, SwedenBIO
E-post: karin.aase@swedenbio.com 
Tel: 08-21 36 02

Ingrid Wallenbeck, Läkemedelsverket
E-post: ingrid.wallenbeck@mpa.se
   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies