Läkemedelsverket uppmanar till ökad uppmärksamhet på tromboemboliska komplikationer vid behandling med Omrihepb

den 12 november 2010

Omrihepb 50 IE/ml har dragits in i Israel som en försiktighetsåtgärd på grund av ökad rapportering av blodproppar vid behandling med Omrigam, ett humant normalt immunglobulin med samma tillverkare och dessa två läkemedel har genomgått likartade framställningsprocesser.

Läkemedelsverket följer utredningen och i dagsläget går det inte att förklara orsaken till det ökade antal rapporter om blodproppar. Sjukvården uppmanas till ökad uppmärksamhet avseende risken för blodproppsbildning. Läkemedlet bör tillsvidare inte används annat än på godkänd indikation. Hittills har inga fall av blodproppar vid användning av Omrihepb rapporterats från Sverige.

Omrihepb 50 IE/ml är ett humant Hepatit B immunoglobulin, som ges som intravenös infusion till patienter som genomgått levertransplantation och som haft leversvikt till följd av hepatit B-infektion. Behandling med hepatit B immunglobulin hjälper till att förebygga att levertransplantatet återinfektera av hepatit B virus.

Omnrihepb marknadsförs inte i Sverige och har hittills tillhandahållits endast via licensförskrivning. Något annat hepatit B immunglobulin för intravenöst bruk tillhandahålls för närvarande inte i Sverige.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies