Läkemedelsverket varnar för användning av Melanotan II

den 26 juli 2010

Melanotan II - även kallad ”barbiedrogen” - är ett hormonpreparat som de senaste åren sålts via internet. Produkten uppges ge solbränna, viktminskning och ökad sexlust. Läkemedelsverket har klassificerat produkten som ett läkemedel, men produkten är inte godkänd för försäljning någonstans i EU. Det finns idag begränsad och ofullständig dokumentation av hur produkten fungerar, hur/om den prövats och vilka risker som användare kan utsättas för.

Läkemedelsverket klassificerar produkten Melanotan II som ett läkemedel eftersom det är ett injektionsmedel som inte är en medicinteknisk produkt. Därmed omfattas produkten av läkemedelslagen enligt Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1995:9) om tillämpning av läkemedelslagen (1992:859) på vissa varor, ändrad genom LVFS 2005:8. Eftersom Melanotan II inte godkänts som läkemedel, varken i Sverige eller centralt i EU, är all försäljning av produkten i Sverige olaglig.

Melanotan II uppges vara ett injektionspreparat som säljs som pulver som ska blandas, doseras och injiceras under huden. Att utan tillräckliga kunskaper bereda och injicera läkemedel i kroppen ökar risken för till exempel feldosering och infektioner orsakade av bakterier som kan leda till blodförgiftning.

Då Melanotan II inte är ett godkänt läkemedel är inte hela biverkningsbilden klarlagd. En kvinna uppges ha fått hjärtklappning och domningar i armarna efter att ha injicerat Melanotan II.

Läkemedelsverket uppmanar konsumenter att inte använda Melanotan II. Läkemedelsmyndigheterna i Norge och Danmark har gått ut med samma budskap.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies