Läkemedelsverkets ansvar för kontroll av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat upphör

den 3 december 2010

Den 1 december 2010 fattade riksdagen beslut om en ny alkohollag. Detta innebär viktiga förändringar för handeln med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat.

Förändringarna innebär att:

  • ansvaret för tillsyn över området flyttas från Läkemedelsverket till Statens Folkhälsoinstitut, som också kommer att utfärda nya föreskrifter.
  • kravet på tillstånd från Läkemedelsverket för att införa, sälja och köpa teknisk sprit avskaffas,
  • kravet på tillstånd från Läkemedelsverket att införa alkoholhaltiga preparat och kravet på godkännande av alkoholhaltiga preparat avskaffas,
  • tillstånd för handel med teknisk sprit kommer att ersättas med en rätt att handla med varan, kopplad till godkännande för skattebefriad förbrukare och upplagshavare, se lagen om alkoholskatt (1994:1564).

Den nya alkohollagen träder i kraft den 1 januari 2011. Därmed upphävs lagen om försäljning av teknisk sprit; SFS 1961:181. Även Läkemedelsverkets föreskrifter gällande teknisk sprit upphör att gälla den 1 januari 2011; LVFS 1995:2 och 1999:9.

För frågor om bestämmelser kring den nya alkohollagen hänvisar Läkemedelsverket till Statens Folkhälsoinstitut (FHI).

För frågor om lagen om alkoholskatt hänvisar Läkemedelsverket till Skatteverket, Storföretagsskattekontoret (SFSK) i Ludvika.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontaktinformation

Läkemedelsverket
Ann-Sofie Pettersson
Marie Mathiasson
Parthena Lövgren
018-17 46 00

Statens Folkhälsoinstitut
www.fhi.se
063-19 96 00

Skatteverket
www.skatteverket.se
0771-567 567

 

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies