Licens krävs nu för att tillhandahålla avlivningsmedel för veterinärt bruk

den 28 september 2010

Ett företag har begärt att den rikslicens som Läkemedelsverket under en lång tidsperiod beviljat avseende den ex tempore-beredda avlivningsvätskan Pentobarbital APL 100 mg/ml, ska upphöra. Frågan har prövats rättsligt och domstolen har beslutat att bifalla företagets begäran vilket innebär att rikslicensen omedelbart upphört att gälla.

Detta medför att Pentobarbital APL 100mg/ml inte längre kan tillhandahållas förskrivande veterinär som tidigare.

Eftersom det för närvarande inte finns något avlivningspreparat som är godkänt i Sverige kan tillhandahållande nu endast ske genom licensförskrivning.

Veterinären rekommenderas att vända sig till sitt apotek för att få information om vilka avlivningsmedel som kan vara tillgängliga att förskriva på licens.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakta oss

Henrik Holst
veterinär, Läkemedelsverket
018-17 46 00
070-524 48 69

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies