Marknadsförbud för kondomen Put On upphävs

den 14 oktober 2010

Läkemedelsverket beslutade den 4 oktober om marknadsförbud för kondomen Put On. Nu omprövar Läkemedelsverket detta beslut och upphäver marknadsförbudet.

Beslutet att belägga kondomen Put On med marknadsförbud grundade sig på att den angivna tillverkaren Sibbarps International AB inte kunnat uppvisa ett giltigt certifikat för den nämnda produkten.

Med anledning av att Sibbarps International AB inte fått tillfälle att yttra sig över de uppgifter som tillförts ärendet upphäver nu Läkemedelsverket beslutet och företaget ges tillfälle att yttra sig innan Läkemedelsverket fortsätter handlägga ärendet.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies