Ny blankett vid ansökan om exportintyg för medicintekniska produkter

den 29 mars 2010

Läkemedelsverket har publicerat en uppdaterad version av blanketten Ansökan om Exportintyg/Free Sales Certificate. En medicinteknisk produkt som är korrekt CE-märkt har fritt tillträde till hela EES-marknaden.

Export till länder utanför EES kan i vissa fall underlättas av ett Free Sales Certificate, som intygar att produkten får marknadsföras inom EES och får exporteras utan legala restriktioner.

Läkemedelsverket utfärdar exportintyg till svensk legalt ansvarig tillverkare eller till auktoriserad representant, om tillverkaren inte har sitt säte i någon medlemsstat och tillverkaren har utsett en auktoriserad representant med säte i Sverige.

Ansökningsblanketten är uppdaterad och finns att ladda ned från Läkemedelsverkets hemsida. Mer information om blanketten, anvisningar för ifyllandet och exempel på hur ett exportintyg ser ut finns under relaterad information.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies