Ny avgiftsförordning beslutad av regeringen

den 26 november 2010

Regeringen har beslutat om en ny avgiftsförordning för Läkemedelsverket. Avgifterna höjs den 1 januari 2011 med i genomsnitt 4,9% och har justerats för att ge bättre kostnadstäckning för respektive ärendetyp.

Den nya förordningen träder i kraft den 1 januari 2011 och innebär att Läkemedelsverkets avgiftsnivåer anpassas till de faktiska kostnaderna för arbetet med respektive ärendetyp. Avgifterna höjs i genomsnitt med i 4,9 procent.

- Resultatet är en avgiftsförordning som är tydlig, överskådlig och mer lättläst än tidigare, säger generaldirektör Christina Åkerman. Avgiftsnivåerna ger oss nu bättre kostnadstäckning för varje ärende.

Arbetet med förslag till ny avgiftsförordning har pågått under drygt ett år i dialog med socialdepartementet, finansdepartementet och ett flertal branschorganisationer. 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies